Cập nhật chính sách bán hàng tòa 50 tầng chung cư Grand Sunlake tháng 4/2023

Một số thay đổi trong chính sách bán hàng Grand Sunlake tháng 4/2023

  • Thay đổi tỷ lệ chiết khấu bán hàng

Thông tin tổng quan dự án Grand Sunlake quý khách xem TẠI ĐÂY

Chi tiết chính sách bán hàng tòa 50 tầng chung cư Grand Sunlake:

CSBH 50T Grand Sunlake (1)
CSBH 50T Grand Sunlake (1)
CSBH 50T Grand Sunlake (2)
CSBH 50T Grand Sunlake (2)
CSBH 50T Grand Sunlake (3)
CSBH 50T Grand Sunlake (3)
CSBH 50T Grand Sunlake (4)
CSBH 50T Grand Sunlake (4)
CSBH 50T Grand Sunlake (5)
CSBH 50T Grand Sunlake (5)
CSBH 50T Grand Sunlake (6)
CSBH 50T Grand Sunlake (6)
CSBH 50T Grand Sunlake (7)
CSBH 50T Grand Sunlake (7)

 

Chính Sách Bán Hàng Tòa 50 Tầng Grand Sunlake Tháng 4/2023

Hữu Phương

Hotline: 0916.590.800 (Hỗ trợ 24/7)