Cập nhật chính sách bán hàng chung cư Grand Sunlake tháng 3/2023

Một số thay đổi trong chính sách bán hàng Grand Sunlake

  • Giãn thời gian thanh toán và chia nhỏ thành nhiều đợt
  • Tăng tỷ lệ chiết khấu bán hàng
  • Tăng số tiền khuyến mại cho cả tòa 45 tầng lẫn tòa 50 tầng

Thông tin tổng quan dự án Grand Sunlake quý khách xem TẠI ĐÂY

Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (1)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (1)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (2)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (2)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (3)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (3)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (4)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (4)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (5)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (5)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (6)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (6)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (7)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (7)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (8)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (8)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (9)
Chính sách bán hàng Grand Sunlake Văn Quán (9)

Chính Sách Bán Hàng Grand Sunlake Tháng 3/2023

Hữu Phương

Hotline: 0916.590.800 (Hỗ trợ 24/7)